BRUSSEL - Estland kan 1 januari de euro invoeren. De Europese Commissie heeft woensdag besloten dat het Baltische land aan de toetredingscriteria voldoet. Estland wordt het zeventiende land dat de eenheidsmunt gaat hanteren.

Om lid te kunnen worden van de eurozone, moeten EU-lidstaten hun overheidsfinanciën op orde hebben.

Hun begrotingstekort mag niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product bedragen. Het tekort van Estland bedroeg vorig jaar 1,7 procent.

Als gevolg van de economische crisis loopt het dit jaar naar verwachting op tot 2,5 procent. Ook wat betreft staatsschuld en inflatie scoort Estland goed.

Goedkeuren

De ministers van Financiën van de 27 EU-landen moeten het voorstel van de Europese Commissie nog goedkeuren. Dat gebeurt in juli, nadat eerst het Europees Parlement zich erover heeft gebogen. Ook de EU-regeringsleiders zullen tijdens hun top in juni over de toetreding van Estland praten.