DEN HAAG - Het doel om in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid de wereld uit geholpen te hebben, wordt niet gehaald als het zo doorgaat.

Deze waarschuwing geeft de internationale arbeidsorganisatie ILO, een VN-organisatie waarin overheden werkgevers en vakbonden zitten, in een zaterdag gepubliceerd rapport.

In Den Haag begint maandag de internationale conferentie tegen kinderarbeid die minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) op verzoek van de ILO organiseert.

In de periode 2004-2008 is het aantal kinderarbeiders gedaald met 3 procent van ongeveer 222 miljoen tot 215 miljoen.

De ILO spreekt van een vertraging in de bestrijding van kinderarbeid. De VN-organisatie vreest negatieve effecten van de economische crisis.

Alle zeilen bij

In sommige regio's in de wereld zouden werkgevers kinderen weer vaker als aantrekkelijke goedkope arbeidskrachten kunnen gaan zien, terwijl gezinnen alle zeilen moeten bijzetten om brood op de plank te krijgen.

Vooral in de gebieden die liggen aan de zuidkant van de Sahara in Afrika is een stijging te zien in de kinderarbeid. In deze regio werkt een op de vier kinderen.

Afname

De ILO noemt het nog wel positief dat de daling in kinderarbeid groter is naarmate het werk zwaarder is en de kinderen kwetsbaarder. Tegen de gemiddelde daling van 3 procent is sprake van een afname bij de jongste kinderen (5-14 jaar) van 10 procent.

En als wordt gekeken naar gevaarlijk werk is bij deze groep zelfs sprake van een daling van 31 procent. Maar nog altijd doen in totaal ongeveer 115 miljoen kinderen risicovol werk, zoals in de seksindustrie en de mijnbouw.

Minder meisjes

Verder is het opvallend dat meisjes steeds minder worden ingezet voor kinderarbeid, maar jongens juist meer. Bij meisjes is een daling te zien van 15 procent, ofwel 15 miljoen. Daar staat bij jongens een toename tegenover van 7 procent, ofwel 8 miljoen.

Donner hoopt dat er op de slotdag van de tweedaagse conferentie, dinsdag, concrete afspraken worden gemaakt om toch in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid de wereld uit te bannen. Er worden 450 vertegenwoordigers verwacht uit tachtig landen.