DEN HAAG - De staking van vuilnismannen en reinigingsmedewerkers in Amsterdam en Utrecht gaat gewoon door.

De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn er vrijdag niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren. Wel is er sprake van enige toenadering.

Volgens vakbondsbestuurder Ruud Kuin van Abvakabo FNV zijn de bond en de VNG het er wel over eens dat de koopkracht van de ambtenaren op peil moet blijven.

De lonen moeten dan stijgen met het inflatiepercentage. De bonden vinden dat dit volledig via een structurele loonsverhoging moet geschieden. De VNG staat op het standpunt dat dit voor een deel ook via een eenmalige uitkering kan.

Daarmee is de VNG al iets in de richting van de bonden opgeschoven, omdat de vereniging tot nu toe alleen een eenmalige uitkering bood.

Volgende week praten de partijen verder, wanneer precies is nog niet bekend.