AMSTERDAM - Een goedkopere euro is vooral gunstig voor de Nederlandse economie. De lagere wisselkoers maakt Nederlandse producten goedkoper in landen buiten de eurozone en zorgt daarmee voor extra economische groei.

Dat weegt op dit moment zwaarder dan de prijsstijging van de import, aldus financiële experts.

De waarde van de Europese munt staat de afgelopen weken flink onder druk door de zorgen over Griekenland en andere eurolanden met financiële problemen.

De koers van de euro daalde daardoor tot ongeveer 1,27 dollar. Dat is ruim 13 procent minder dan aan het begin van dit jaar, toen voor de Europese munt nog 1,47 dollar werd betaald.

Positieve effecten

''Voor Nederland heeft een lagere koers van de euro vooral positieve effecten'', zei hoofdeconoom Charles Kalshoven van ING vrijdag.

''Het economisch herstel in Nederland komt op dit moment van de export, niet van de binnenlandse vraag. De wereldhandel trekt al flink aan, dus er is geen gebrek aan vraag in het buitenland. De lagere euro helpt ons dan.''

Belang van export

Ook Nico Klene van het economisch bureau van ABN Amro wees op het grote belang van de export voor de Nederlandse economie. ''Bij een daling van de wisselkoers is men al snel bang voor verlies aan status, maar de daling van de euro is alleen maar goed voor de export. Per saldo profiteert Nederland van een goedkopere euro.''

Het Centraal Planbureau (CPB) schat dat een daling van de eurokoers met 10 procent goed is voor 0,4 procent extra economische groei. Dankzij de goedkopere euro groeit de export bijna 2 procent meer dan in een situatie zonder devaluatie en de werkloosheid neemt iets sterker af.

Daar staat tegenover dat de inflatie 1,5 procent hoger uitkomt, omdat buitenlandse goederen duurder worden. Vooral de prijzen van grondstoffen die in dollars worden afgerekend, zoals olie, kunnen flink oplopen.

Inflatie

Volgens de bankeconomen is de kans dat de inflatie uit de hand loopt op dit moment echter zeer klein. ''Bij een lagere euro importeren we inflatie'', beaamde Klene. ''Maar de inflatie is op dit moment erg laag en wordt in toom gehouden omdat veel bedrijven kampen met overcapaciteit. Hogere inkoopprijzen kunnen ze daarom niet doorberekenen in de prijs die de consument moet betalen.''

Ook Kalshoven ziet de inflatie niet snel fors oplopen. ''Aan de pomp ga je het wel merken, maar veel andere bedrijven hebben niet de mogelijkheid om de prijzen te verhogen.''