AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) gaat zijn toezicht op Nederlandse banken verbreden. De bank kijkt meer naar de samenhang van financiële ontwikkelingen en de risico's daarvan op de stabiliteit van het financiële stelsel.

In het verleden lag de nadruk vooral op de stabiliteit van individuele financiële instellingen.

''We zijn daar in 2004 mee begonnen, maar gaan er nu steviger op door'', zei DNB-directeur Lex Hoogduin over de uitbreiding van de toezichtstaken in een donderdag gepubliceerd interview met NRC Handelsblad.

Les

''De les uit de kredietcrisis is dat gezonde individuele instellingen geen garantie zijn voor een gezond stelsel.''

Hoogduin is bij DNB onder meer verantwoordelijk voor financiële stabiliteit. Volgens hem zijn er momenteel vier grote potentiële bronnen van instabiliteit voor het financiële stelsel.

Daarbij gaat het om de ontwikkeling van de huizenmarkt, de buffers in het financiële stelsel, de beschikbaarheid van liquiditeit en veranderingen in de waarde van het onderpand bij financiële transacties.