VEGHEL - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen bezwaren tegen de voorgenomen fusie van Agrifirm en Cehave Landbouwbelang.

De leden van beide coöperaties wordt nu gevraagd om er in een vergadering op 26 mei mee in te stemmen. Dit hebben beide landbouwcoöperaties donderdag bekendgemaakt.

De NMa heeft onderzocht of door de fusie mogelijk onvoldoende aanbieders van kunstmest zouden overblijven in Noord-Nederland.

De fusie moet leiden tot een kostenbesparing van 20 miljoen euro per jaar. Dat kan onder meer worden bereikt door het schrappen van 165 arbeidsplaatsen. De directies streven ernaar om dit te doen zonder gedwongen ontslagen.

Cehave Landbouwbelang in Veghel telt 6000 leden en Agrifirm in Meppel heeft 15.000 boeren en tuinders als lid.