BRUSSEL - Het maximale bedrag dat Europese luchtvaartmaatschappijen passagiers moeten vergoeden voor kwijtgeraakte bagage bedraagt 1134,71 euro. Dat maximumbedrag geldt voor de materiële en immateriële schade samen.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald.

Het hof deed uitspraak naar aanleiding van een vraag van een handelsrechtbank in Barcelona.

Die wilde van het hof weten of het maximumbedrag dat in het verdrag van Montreal is vastgelegd voor zowel materiële en immateriële schade schade geldt, of dat er moet worden uitgegaan van tweemaal dit bedrag, dus maximaal 1134,71 euro voor de bagage en nog eens eenzelfde bedrag voor immateriële schade.

Inchecken

Passagiers wier bagage meer waard is dan het maximumbedrag hebben de mogelijkheid dat bij het inchecken aan te geven om zo eventueel tegen betaling aanspraak te kunnen maken op een hogere vergoeding.