AMERSFOORT - Duizend tot 1500 huizenkopers dreigen de dupe te worden van een voortijdig einde van de koopsubsidie. Dit stelt Vereniging Eigen Huis (VEH).

De belangenvereniging vindt dat het ministerie van VROM de betrokken aanvragen van starters op de koopmarkt alsnog moet honoreren, zo liet ze donderdag weten.

Volgens VEH zullen alle mensen worden teleurgesteld die na 29 maart een aanvraag voor een koopsubsidie hebben ingediend.

Velen zouden zich daar niet van bewust zijn, omdat Agentschap NL, dat het subsidieprogramma uitvoert, pas op 13 april bekendmaakte dat de subsidiepot leeg was.

Actueel

''Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie van de overheid betrouwbaar en actueel is'', aldus VEH.

''De betreffende koopstarters voelen zich nu terecht misleid en worden financieel benadeeld. Voor een grote groep zal dit mogelijk zelfs ernstige financiële consequenties hebben.''

De belangenvereniging is eigenlijk voorstander van behoud van de koopsubsidie in geheel 2010.