AMSTERDAM - Verzekeraars hebben wereldwijd in totaal 261 miljard dollar aan afschrijvingen en verliezen geleden als gevolg van de financiële crisis, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) woensdag.

In een rapport over de impact van de crisis op de verzekeringssector, concludeert de organisatie van rijke landen dat Europese verzekeraars $69 miljard aan afschrijvingen en verliezen boekten, terwijl dit voor Amerikaanse verzekeraars uitkwam op $189 miljard.

Volgens de Oeso waren de grootste verliezers: AIG, ING Groep nv, Ambac Financial Group inc en Aegon nv. Deze vier partijen namen 54% van de verliezen voor hun rekening.

Het Amerikaanse AIG voert met $98,2 miljard de lijst verliezers aan. De Nederlandse ING Groep staat tweede met $18,6 miljard. Aegon en Fortis staan op de vierde en de zesde plaats met respectievelijk $10,7 miljard en $9,3 miljard.

De verliezen voor de banken telden op tot $1,23 biljoen, aldus de Oeso.

De in Parijs gevestigde organisatie stelt dat verzekeraars hebben bijgedragen aan het ontstaan van de financiële crisis met verzekeringen op ingewikkelde financiële producten en kredietverzekeringen, en dan met name met het intrekken ervan sinds eind 2008.

De Oeso concludeert echter dat verzekeraars geen grote verliezen hebben geleden door te beleggen in de financiële producten, zoals hypotheekgerelateerde financiële producten.

Beperkte informatie

"De blootstelling van verzekeraars aan 'sub-prime' hypotheken en gerelateerde 'giftige' bezittingen zoals 'collateralised debt obligations' en 'structured investment vehicles', welke de huidige financiële crisis hebben veroorzaakt, was naar het zich op basis van de beperkte informatie die hierover beschikbaar is gekomen laat aanzien niet significant in de meeste Oeso-landen", aldus de organisatie.

Aanbevelingen

De Oeso komt in het rapport met een aantal aanbevelingen om de stabiliteit van de verzekeringssector te vergroten.

In het bijzonder dringt de organisatie erop aan dat verzekeraars bij het bepalen van hun beleid meer oog krijgen voor brede ontwikkelingen in de economie in het algemeen en de financiële markten in het bijzonder.