BRUSSEL - De economie in de Europese Unie trekt dit en volgend jaar verder aan. Dat blijkt uit de woensdag verschenen voorjaarsraming van de Europese Commissie.

Het dagelijks bestuur van de EU raamt de groei voor 2010 op 1 procent en voor 2011 op 1,75 procent van het bruto binnenlands product.

Dat is in beide gevallen een kwart procentpunt meer dan de commissie in haar najaarsprognose voorzag.

Werkloosheid

Ook de werkloosheid ontwikkelt zich wat minder dramatisch dan aanvankelijk werd gevreesd.

In het najaar ging de Europese Commissie nog uit van een gemiddelde werkloosheid in de EU van 10,25 procent voor 2010 en een verdere stijging het jaar erna. In de nieuwe raming wordt de werkloosheid voor dit jaar geschat op 9,8 procent en voor volgend jaar op 9,7 procent.

EU-gemiddelde

Nederland doet het wat beter dan het EU-gemiddelde, met een groei van 1,3 procent dit jaar en 1,8 procent volgend jaar. De werkloosheid in Nederland is met 4,9 procent dit jaar de laagste in de EU. Volgend jaar zou de Nederlandse werkloosheid licht toenemen naar 5,2 procent. Deze cijfers zijn eveneens gunstiger dan in de najaarsraming van de Europese Commissie.

Ook wat het begrotingstekort betreft blijft Nederland met 6,3 procent dit jaar en 5,1 procent volgend jaar onder het EU-gemiddelde van 7,2 procent dit jaar en 6,5 procent volgend jaar.