DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de Britse verzekeraar Amlin en de Nederlandse Staat een boete opgelegd wegens het niet tijdig melden van een concentratie. 

De Staat moet 782.000 euro betalen en Amlin ruim 1,3 miljoen euro, zo heeft de NMa maandag gemeld.

De boete houdt verband met de verkoop door de Staat van Fortis Corporate Insurance (FCI) . De Staat verkocht dit Fortis-onderdeel aan Amlin en daarmee ontstond een concentratie. De NMa kwam deze concentratie in de zomer van 2009 op het spoor.

Te laat

In december van dat jaar meldde Amlin de concentratie bij de NMa, die er een maand later zijn goedkeuring aan gaf.

Die melding was te laat. Volgens de Mededingingswet moest dat in een eerder stadium zodat de NMa de overname eerder kon toetsen.