AMSTERDAM - De bonussen van bankdirecties en -handelaren moeten worden gereguleerd. De prestatiebeloningen die ze nu krijgen zorgen ervoor dat ze te hoge risico's nemen, concluderen onderzoekers van het Centraal Plan Bureau in een maandag verschenen document.

Het reguleren van de bonussen van de bankdirectie alleen is volgens het CPB niet genoeg. Zij zijn niet degenen die bepalen hoeveel risico wordt genomen, maar de handelaren.

Die krijgen een flinke bonus als veel winst wordt gemaakt en hoeven niets in te leveren als ze een blunder maken. Daardoor worden ze juist geprikkeld veel risico te nemen.

Controle

Bij normale bedrijven is er vaak nog strenge controle van aandeelhouders en schuldeisers. Die hebben er belang bij dat het bedrijf niet over de kop vliegt en controleren dus streng of geen onverantwoorde risico's worden genomen.

Bij banken ligt dit volgens de onderzoekers anders.

Risico

Doordat de overheid vaak toch wel garant staat, vinden de schuldeisers het niet meer belangrijk om de gang van zaken bij een bank goed in de gaten te houden. Daardoor kunnen de banken ongestoord veel risico nemen.

De huidige regelingen voldoen daarom niet, stelt het planbureau. Ingrijpen kan volgens het CPB op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door in te grijpen in de bonusstructuren en grenzen te stellen aan de hoogte van bonussen.

Ook kunnen de bonussen afhankelijk worden gemaakt van prestaties op de lange termijn. Een alternatief is volgens de onderzoekers om strengere kapitaaleisen te hanteren voor banken die toch hogere bonussen willen uitkeren.