DEN HAAG - Woningcorporaties verkochten in de afgelopen vier jaar ruim duizend panden via de zogenoemde abc-constructie. Hierbij wordt een pand voor steeds meer geld doorverkocht.

De praktijk kwam voor bij 145 van de in totaal ruim vierhonderd Nederlandse woningcorporaties.

Dat blijkt uit een ''verkennende analyse'' door de VROM-inspectie. Hierin zijn de woningcorporaties bekeken op ''een verhoogd risico op fraude''. De inspectiedienst voerde de controle uit in opdracht van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) naar aanleiding van ''een aantal recente incidenten bij woningcorporaties''.

Waardestijging

Bij twintig corporaties betrof het een abc-transactie met een waardestijging van meer dan 1 miljoen euro per transactie. Wel merkt de inspectiedienst op dat een dergelijke transactie een ''volstrekt legitieme reden'' kan hebben.

De inspectiedienst constateerde verder dat bij 96 corporaties de bedrijfslasten toenamen, terwijl het aantal woningen onder beheer afnam. Bij 216 bleken de lasten harder te zijn gestegen dan de opbrengsten. Bij twee corporaties betrof het een stijging van meer dan 1000 procent.

Onderzoek

Vorige week maakte woningscorporatie De Key bekend onderzoek in te stellen naar een aantal mogelijk dubieuze transacties met vastgoedhandelaren. Eerder lieten ook Rochdale, SGBB en Servatius zulke transacties met vastgoed onderzoeken.

De ruim vierhonderd onderzochte woningcorporaties bezitten 32 procent van de woningen in Nederland (2,4 miljoen woningen) en beheren een maatschappelijk kapitaal van honderden miljarden euro's.