WOERDEN - Werkgevers en vakbonden in de bouw hebben nu al een akkoord bereikt over een cao voor 2011.

De huidige cao loopt nog tot eind van dit jaar, maar de partijen besloten tijdig met onderhandelingen te beginnen om ervoor te zorgen dat arbeidsrust behouden blijft in de sector die zwaar door de economische crisis wordt getroffen.

In 2011 krijgen de 152.000 werknemers die onder de cao vallen, in totaal 1 procent loonsverhoging. In januari van dat jaar krijgen zij er 0,5 procent bij en in juli nog eens 0,5 procent.

Daar staat tegenover dat de werknemers vanaf 2011 een eigen bijdrage gaan leveren aan scholing en loopbaanbegeleiding. Zij betalen daarvoor een premie van 0,2 procent van het salaris.

De beloning van nieuwe leerlingen in de bouw gaat iets naar beneden. Het huidige aanvangssalaris vormde een belemmering om in deze crisistijd jongeren onder werktijd te scholen, aldus de partijen.

Dilemma

''Dat was een dilemma'', aldus Mieke van Veldhuizen, onderhandelaar van FNV Bouw. ''We weten dat we over een paar jaar allemaal vechten om jongeren.'' Toch is ervoor gekozen de jeugdlonen iets te verlagen, zodat ook nu jongeren nog opgeleid kunnen worden tot vakman in de bouw.

Van Veldhuizen is ervan overtuigd dat de bond de nieuwe cao goed kan uitleggen aan de leden. De bijdrage aan de eigen scholing biedt werknemers meer zekerheid. ''Ik denk dat dit de toekomst is, dat werknemers en werkgevers er verantwoordelijk voor zijn dat mensen zich blijven ontwikkelen.''