DEN HAAG - Het wordt per 1 mei makkelijker om binnen de Europese Unie over de grenzen te werken.

Regels van verschillende lidstaten over uitkeringen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen worden beter op elkaar afgestemd.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) zei woensdag bij het in ontvangst nemen van een toelichting op de nieuwe EU-verordeningen, dat deze in het voordeel zijn van Nederland.

De verordeningen voorkomen bijvoorbeeld dat bij een verhuizing naar een andere lidstaat iemand zijn opgebouwde rechten voor uitkeringen verliest.

Polen

Het wordt niet alleen gemakkelijker om elders te gaan werken, maar volgens Donner worden Polen ook niet meer belemmerd om terug te keren naar huis bij werkloosheid.

Het levert volgens de minister Nederland geld op als Poolse werknemers in ons land premie betalen, maar geen beroep doen op de sociale zekerheid hier.

Donner wees erop dat Polen weinig een beroep doen op de WW in Nederland. Hij verwacht dat Polen net als eerdere grotere groepen arbeidsmigranten uit de EU, zoals Italianen, Spanjaarden, Portugezen en Grieken, naar huis gaan als ze hier zonder werk zitten.

Uitkeringen

Wel worden uitkeringen die in een lidstaat worden opgenomen op basis van elders opgebouwde rechten, verrekend door de EU-landen onderling. Maar de minister stelde daarbij dat de uitkeringen in landen als Polen lager zijn dan in Nederland.

De afspraken over Europese samenwerking in grensoverschrijdende sociale zekerheid worden al meer dan vijftig jaar vastgelegd in verordeningen. Deze moeten het vrije verkeer van werknemers bevorderen.

De verordeningen die op 1 mei van kracht worden, moeten ook voorkomen dat verhuizers binnen de EU voor meerdere landen premies betalen en dubbel verzekerd zijn.