DEN HAAG - Een nieuwe vorm van financiering kan het eigen woningbezit onder huurders verhogen. Bij die financiering, een mengvorm van koop en huur zou een huurder bijvoorbeeld eigenaar kunnen worden van de binnenkant van het huis, terwijl het casco in bezit blijft van de woningbouwvereniging.

Dat zou voor de bewoner goedkoper zijn. Ook krijgt hij meer vrijheid om de binnenkant van het huis naar zijn smaak aan te passen. Dat schrijft Wilbert Pothoff, directeur van woningstichting Maasduinen in het Limburgse Afferden, in het jongste nummer van Aedes, het tijdschrift van de gelijknamige koepel van woningbouwvereniging. Het blad is vrijdag verschenen.

Voordeel voor de corporaties is dat zij meer geld kunnen genereren door een deel van een woning te verkopen. Dat zouden zij weer kunnen investeren in de verbetering van de woning of een hele woonwijk. Verder wordt de betrokkenheid van de bewoner bij de corporaties vergroot, omdat hij mede-eigenaar is geworden.

Corporaties zouden meer oog moeten krijgen voor deze mengvorm, oppert de auteur van het artikel die naar de zogeheten hybride financieringsvormen onderzoek heeft gedaan. "Ik verbaas me erover dat we na honderd jaar woningwet nog steeds slechts twee financieringsvormen hebben: koop of huur. Verder zijn we niet gekomen", aldus Pothoff.

Aedes beheert bij elkaar 2,3 miljoen woningen. Slechts bij 740 huizen hebben de bewoners gekozen voor de tussenvorm. De corporaties stuitten bij hybride financieringsvormen op de wet waarin zij gebonden zijn. De hindernissen liggen vooral in het fiscale vlak.