LUXEMBURG - Het overheidstekort van Griekenland is vorig jaar opgelopen tot 13,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat maakte Europees statistiekbureau Eurostat donderdag bekend. De Griekse overheid had eerder een tekort van 12,7 procent gemeld.

Het tekort viel hoger uit omdat de Griekse economie afgelopen jaar harder is gekrompen dan eerder werd aangenomen.

Rente

De rente voor een tweejarige Griekse staatlening steeg naar een recordhoogte van 10,9 procent. Woensdag was dit nog 8,3 procent. Investeerders maken zich steeds meer zorgen dat Griekenland niet aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen en steun moet vragen.

Daarnaast zijn de bezittingen van pensioenfondsen afgewaardeerd. Volgens Eurostat kan het tekort nog eens 0,3 tot 0,5 procentpunt hoger uitvallen als uit nieuwe ramingen blijkt dat de economie afgelopen jaar nog verder achteruit is gegaan dan nu wordt gemeld.

Betrouwbaarheid

De Griekse statistieken kwamen vorig jaar in opspraak, nadat was gebleken dat het tekort van de Grieken veel groter was dan jarenlang was opgegeven. Volgens de Griekse statistici voldoen de nieuwe schattingen van het tekort aan de afspraken die werden gemaakt met Eurostat.

Europees Commissaris Olli Rehn (Monetair Beleid) zei dat de nieuwe cijfers de noodzaak onderstrepen voor de Griekse regering om het tekort dit jaar met 4 procent terug te dringen, zoals afgesproken. Ook maken de cijfers duidelijk dat er komende jaren extra maatregelen nodig zijn, aldus Rehn.

Eurolanden

Griekenland heeft niet het hoogste tekort van de eurolanden. Ierland scoort met een gat van 14,3 procent van het bbp nog slechter. De onbetrouwbaarheid van de Griekse statistieken en de weerstand in het land tegen de vergaande bezuinigingen die nodig zijn om de financiën op orde te brengen, hebben de onrust over de financiële positie van Griekenland echter veel verder opgejaagd.

Daarbij is de schuldenlast van de Grieken bijna twee keer zo hoog als die van de Ieren. De Griekse staatsschuld steeg afgelopen jaar tot 115 procent van het bbp, die van Ierland tot 64 procent.