DEN HAAG - Den Bosch is gekozen tot 'Beste Binnenstad 2003'. De hoofdstad van Noord-Brabant dankt de prijs, donderdag toegekend door de samenwerkende detaillisten, aan de grote aantrekkingskracht, de aantrekkelijke mix van functies, de cultuurhistorische kwaliteiten en de hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.

Met de prijs wil het PlatformDetailhandel.nl, een samenwerkingsverband van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland, aandacht kweken voor een betere toegang tot stadscentra.

Bevoorrading van winkels

Met minister Peijs (Verkeer) wil de organisatie steden en gemeentes zover krijgen hun voorschriften voor de bevoorrading van winkels in binnensteden beter op elkaar afstemmen.

Een betere bereikbaarheid zal de vitaliteit van stadscentra vergroten. Belanghebbende partijen zoals de vervoerdersorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en verladersorganisatie EVO steunen deze plannen.

Elke gemeente heeft nu eigen regels over de binnenstedelijke bevoorrading. Het gaat daarbij om de tijden waarbinnen leveranciers mogen laden en lossen (venstertijden), maar ook om maximumlengtes voor vrachtwagens.

Een betere stroomlijning biedt grote voordelen. De Raad voor Verkeer en Waterstaat becijferde in juni dat de efficiency met zeker 20 procent kan verbeteren. "We hebben driehonderd lokale overheden, die allemaal eigen regels stellen. Daar kan toch niemand koek van bakken", stelde N. Wijnolst van de raad destijds. De raad adviseerde verder om voor de duur van vijf jaar een 'werkgroep logistiek en economie' in te stellen.

Het KNV is blij met de voorstellen. "Het is nu een woud van regels", stelt een woordvoerder vast. De EVO is blij dat het kabinet eindelijk initiatief toont. "Wij ijveren al zeven jaar voor spelregels", aldus een zegsman."