DEN HAAG - De meeste mensen met een minimumloon of uitkering gaan er volgend jaar toch een heel klein beetje op vooruit. Aanvankelijk zouden ze koopkracht verliezen, maar omdat de 'medicijnenknaak' er niet komt en de ziekenfondspremie omlaag gaat, krijgen ze tussen een kwart en een half procent meer te besteden.

Dat blijkt uit de zogenoemde koopkrachtplaatjes die minister De Geus van Sociale Zaken woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het niet invoeren van de medicijnenknaak (eigen bijdrage per doktersrecept) levert een voordeeltje op voor iedereen. Daarnaast scheelt de 200 miljoen euro die het kabinet in het najaarsoverleg beschikbaar stelde voor verlaging van de ziekenfondspremie ziekenfondsverzekerden ongeveer 25 euro in de portemonnee.

Modaal

De afspraak over bevriezing van de lonen die ook is gemaakt in dat overleg heeft een negatief effect voor werknemers met een inkomen boven het minimumloon. De 'meevaller' van de medicijnenknaak weegt daar niet tegen op, waardoor de meeste mensen met een modaal inkomen of meer er nog iets meer op achteruit gaan dan tot nu toe was berekend. Het koopkrachtverlies varieert van een kwart tot 1,25 procent.