AMSTERDAM - De vakbonden hebben schoorvoetend het eindbod van ABN Amro voor een nieuwe CAO geaccepteerd. De ongeveer 30.000 medewerkers van de bank krijgen 2,5 procent meer loon. De bank neemt ook de eerste stappen om de pensioenen te hervormen. Dat hebben ABN Amro en de bonden woensdag gezegd.

"Het was slikken of stikken. In die sfeer is het eindbod aan de leden van de bonden voorgelegd", aldus onderhandelaar H. Gorter van FNV Bondgenoten. "In totaal zei 58 procent van de leden ja omdat ze bang zijn voor een CAO-loze periode waarin de werkgever met de arbeidsvoorwaarden kan doen wat hij wil."

Het grote breekpunt in de CAO-onderhandelingen waren de snel stijgende pensioenkosten voor ABN Amro. Werknemers krijgen in het vervolg een pensioen gebaseerd op het gemiddelde van het loon in hun hele carrière. Op dit moment bepaalt het loon aan het einde van de loopbaan de hoogte van het pensioen.

De 2,5 procent loonstijging telt volledig mee in de opbouw van pensioenrechten. Volgens de bonden krijgen medewerkers die al gestopt zijn met werken maar 1,25 procent meer pensioen. Bovendien wordt de overeengekomen loonstijging voor slechts de helft met terugwerkende kracht in de pensioenopbouw meegenomen.

ABN Amro en de bonden gaan samen onderzoeken hoe de pensioenkosten verder omlaag kunnen. De bank wil hiervoor per 1 januari 2005 maatregelen nemen. Volgens ABN Amro "behoort het meebetalen van de medewerkers aan hun eigen pensioenpremie nadrukkelijk tot de mogelijkheden". De nieuwe CAO loopt van 1 juni tot 1 juni 2004. De loonsverhoging gaat per 1 november in.

Een klein lichtpuntje voor de bonden is dat werknemers ouder dan ,5 jaar bij komende reorganisaties niet meer ontslagen kunnen worden. "Zij krijgen een werkgarantie bij de bank tot aan hun pensioen", aldus CNV-onderhandelaar E. Langeweg.