UTRECHT - Na zes jaar directeur van Slachtofferhulp Nederland te zijn geweest maakt Jaap Smit de overstap naar de vakbond. De 53-jarige emeritus-predikant is een nieuw gezicht binnen het CNV.

Net zoals bij zijn voorganger René Paas het geval was, haalt de christelijke vakbond zijn nieuwe leider van buiten.

Een zoektocht binnen de eigen gelederen om René Paas op te volgen, liep op niets uit, evenals het streven om een vrouw te benoemen op de hoogste positie binnen de vakcentrale.

De kersverse voorman staat voor een lastige taak nu hij aanschuift in een periode dat grote bezuinigingen op stapel staan. ''Er zullen offers gevraagd worden en die moeten op een rechtvaardige manier worden verdeeld'', aldus Smit.

Verjonging

Speerpunt van Smit is om het ledenbestand met jongeren uit te breiden. Hij denkt hiervoor te kunnen putten uit zijn ervaring als predikant: ''Als je in de kerk verjonging zoekt, moet je bereid zijn andere liederen te zingen.''

Als bestuurder van Slachtofferhulp heeft Smit zich altijd ingezet om de organisatie te versterken en te professionaliseren. Dat deed hij door Slachtofferhulp naar een internationaal niveau te tillen.

Onder de leiding van Smit groeide de organisatie uit tot voortrekker van Victim Support Europe. In die koepelorganisatie werken instanties uit meer dan twintig landen samen, die op Europees niveau de belangen van slachtoffers behartigen.

Theoloog

Smit is van oorsprong theoloog. Hij werkte als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, die in 2004 opging in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Een tijd lang werkte hij als legerpredikant. In 1994 maakte Smit de overstap naar het bedrijfsleven. Hij was consultant bij KPMG en Andersson Elffers Felix.

Smit werd in 1957 geboren in Doornspijk, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de gemeente Elburg. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in Leiden, waar hij theologie studeerde.