DEN HAAG - Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen voortaan subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen om alle jongeren onder 23 jaar aan werk te helpen.

Tot dusver gold dat alleen voor jongeren die langer dan een halfjaar werkloos waren. Het ministerie van Sociale Zaken heeft dat woensdag bekendgemaakt.