DEN HAAG - Hulporganisatie Cordaid wil minder afhankelijk worden van de overheid. Nu krijgt de organisatie jaarlijks nog 110 miljoen euro. Cordaid wil door het opzetten van een ander businessmodel deze financiële steun op een andere manier verwerven.

Dat zegt directeur René Grotenhuis in een dubbelinterview met zijn collega Jack van Ham van ICCO in het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking Vice Versa.

Cordaid en ICCO hebben eind maart te horen gekregen dat hun subsidieaanvraag is gehonoreerd en dat ze door zijn naar de tweede ronde.

Zij moeten daartoe voor 1 juli een uitgebreid voorstel indienen. De nieuwe regels voor subsidie (MSF-2) zijn er onder meer op gericht dat hulporganisaties meer samenwerken en tot nieuwe effectievere vormen van ontwikkeling komen.

''Toen de nieuwe regels bekend werden, heb ik drie dagen lang mijn hersens gepijnigd. Ik wilde het liefst niet meedoen voor MSF-2. Ik wilde mijn tijd niet steken in verplichte allianties, maar ik heb geen manier kunnen vinden om zonder overheidsgeld duizend partners en driehonderd medewerkers te kunnen steunen en betalen'', zegt Grotenhuis in het magazine.

Niet goed bezig

Hij zegt het gevoel te hebben niet goed bezig te zijn. ''Daarom gaan we nu nadenken hoe we met een ander businessmodel minder afhankelijk kunnen worden van de overheid.''

Zijn scheidend ICCO-collega Van Ham kan zich wel vinden in de woorden van Grotenhuis, al vindt hij het wel een groot goed dat de overheid maatschappelijke organisaties financiert.

Grote verandering

''Maar je hebt gelijkt dat we doorgeschoten zijn. In de 9,5 jaar dat ik bij ICCO zit, is dit al de derde grote verandering.'' Het ergste vindt Grotenhuis dat er fundamenteel niets verandert. ''Er hebben wat herschikkingen plaatsgevonden, er wordt iets minder geld uitgedeeld, maar de essentie is nog steeds dezelfde.''

Van Ham zegt: ''We houden ons bezig met luchtverplaatsing. Dat is toch absurd? Ik heb daar geen zin meer in. Ik vind dat de politiek en het ambtelijk apparaat meer verantwoordelijkheid moet nemen.'' Van Ham vindt dat beiden vaker de rand moeten opzoeken.

Genoten

''Ik heb ervan genoten toen ik door twee ministers ter verantwoording werd geroepen omdat we MSF-gelden hadden gebruikt voor filmpjes over asielzoekers.''

Dat ging om het project 26.000 gezichten in 2005 waarmee kritiek werd geuit op het asielbeleid van minister Rita Verdonk.