AMSTERDAM - Het bestuur van Van Lanschot Bankiers heeft het afgelopen jaar fors moeten inleveren. Door de tegenvallende resultaten werden er geen bonussen verstrekt en vervielen de voorwaardelijk toegezegde beloningen in opties en aandelen.

Dat blijkt uit het dinsdag verschenen jaarverslag van de bank voor vermogende particulieren en familiebedrijven.

Eerder maakte de bank al bekend dat het basissalaris van de bestuurders in 2009 met 10 procent werd verlaagd.

Topman Floris Deckers zag zijn totale beloning nagenoeg halveren tot 505.000 euro. In 2008 verdiende hij, mede dankzij een bonus van 176.000 euro, nog 980.000 euro.

Zijn basissalaris ging vorig jaar achteruit tot 500.000 euro. Daarbovenop kreeg hij 167.000 euro aan pensioenpremies. Deckers zag echter 162.000 euro aan voorwaardelijk toegezegde opties en aandelen verdampen. De doelstellingen daarvoor werden niet gehaald.

Paul Loven

Medebestuurder Ieko Sevinga zag 81.000 euro aan mogelijke opties en aandelen in rook opgaan. Zijn totale beloning viel mede daardoor terug tot 319.000 euro, tegen 646.000 euro in 2008. De op 1 november vorig jaar afgetreden Paul Loven hield een totale beloning van 196.000 euro over. Een jaar eerder was dat nog bijna 500.000 euro.

De achteruitgang trof de in mei 2009 teruggetreden bestuurder Peter Zwart het minst. Hij krijgt naast zijn basissalaris en pensioenpremies van in totaal 400.000 euro een vertrekvergoeding van 750.000 euro uitgekeerd.

Dat bedrag is gelijk aan een bruto jaarsalaris en de jaarlijkse pensioen- en arbeidsongeschiktheidspremies plus de gemiddelde bonus over de afgelopen drie jaar. Zijn optiepakket werd vorig jaar 155.000 euro minder waard.