VOORBURG - Het aantal allochtone Nederlanders dat geen zorgverzekering heeft, is toegenomen.

Op 1 mei vorig jaar waren het er bijna 115.000, vijfduizend meer dan de kleine 110.000 van een jaar eerder. In mei 2009 was 3,5 procent van de allochtonen onverzekerd.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

De toename van het aantal onverzekerde allochtonen kwam geheel voor rekening voor personen van de eerste generatie.

Tweede generatie

Van deze groep hadden ongeveer zesduizend meer mensen geen zorgverzekering. Onder de tweede generatie nam het aantal onverzekerden juist af met ruim duizend personen.

Het aantal onverzekerde autochtonen nam eveneens af met ongeveer zesduizend. Een klein jaar geleden waren het er meer dan 37.000, tegen ruim 43.000 het jaar daarvoor. In mei vorig jaar had 0,3 procent van de autochtonen geen zorgverzekering.

Meetmomenten

Het totale aantal onverzekerde Nederlanders was een klein jaar geleden ruim 152.000. Dat waren er iets minder dan de kleine 153.000 van mei 2008.

Het CBS peilt sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 elk jaar het aantal onverzekerden. 53.000 personen zaten op alle meetmomenten zonder verzekering.

Verder waren er eind vorig jaar bijna 319.000 Nederlanders die wel een verzekering hadden, maar de premie niet betaalden. Dat waren er bijna 62.000 meer dan een jaar eerder.