DEN HAAG - Geef werknemers een wettelijk recht op flexibele werktijden en schaf de 'aanrechtsubsidie' versneld af. Verruim de winkeltijden, de openingstijden van overheidsloketten en medische voorzieningen en voeg scholen en kinderopvang samen.

Dat zijn enkele van de aanbevelingen die de Taskforce Deeltijdplus doet in het eindrapport dat zij dinsdag heeft gepresenteerd.

Twee jaar lang heeft de werkgroep onder leiding van Pia Dijkstra zich gebogen over de vraag hoe vrouwen kunnen worden gestimuleerd meer te gaan werken.

Zij komt tot de conclusie dat om dat te bereiken alle beslissingen van overheid, sociale partners, bedrijven en gezinnen daarop gericht moeten zijn.

Thuiswerken

Flexibele arbeidstijden en mogelijkheden om thuis te werken maken de combinatie van arbeid en zorg mogelijk.

''De hele maatschappij moet flexibeler. We hebben een diensteneconomie nodig waarin niet alleen de winkels buiten kantoortijden open zijn, maar mensen ook 's avonds een paspoort kunnen afhalen of naar de tandarts kunnen'', aldus het eindrapport.

Maatregelen

Ook is het essentieel dat fiscale en andere maatregelen voldoen aan de norm dat werken loont. De zogenoemde aanrechtsubsidie, de heffingskorting die niet-werkende vrouwen (en mannen) fiscale voordelen biedt, past daar niet in.

De overheid wil die pas over vijftien jaar helemaal afschaffen, maar de taskforce raadt aan dat binnen vijf jaar te doen.

Vrouwen

Volgens de taskforce is de tijd van praten nu voorbij en zijn daden nodig. Ook is het niet meer de vraag of vrouwen meer willen werken, maar noodzaak dat vrouwen met kleine deeltijdbanen meer gaan werken.

Door de vergrijzing is het hard nodig de arbeidsdeelname te vergroten. Als Nederland zijn welvaart wil bestendigen, dan zullen meer mensen moeten gaan werken.

Aangezien de meeste vrouwen in kleine deeltijdbanen werken, zijn vrouwen daarbij een belangrijke groep.