TOKIO - Het Japanse autoconcern Toyota neemt zijn wereldwijde activiteiten op de schop om het vertrouwen van de consument terug te winnen. Daarvoor is dinsdag een speciale commissie geïnstalleerd waarin ook buitenlanders zitting hebben.

Toyota is normaal gesproken heel terughoudend met het geven van belangrijke posities aan niet-Japanners.

De commissie gaat zich onder meer bezighouden met het versnellen van beslissingen om auto's terug te roepen, het verhogen van de transparantie binnen het bedrijf en met het luisteren naar de consument.

Ook mensen van buiten het bedrijf, zoals wetenschappers en vertegenwoordigers van consumentengroeperingen, zullen erbij worden betrokken.

Verlegenheid

Toyota is in grote verlegenheid gebracht door technische problemen bij zijn voertuigen. Inmiddels zijn meer dan acht miljoen auto's teruggeroepen naar de garage.

In de Verenigde Staten dreigen grote schadeclaims doordat het concern te laks zou zijn geweest met het melden van de problemen.