DEN HAAG - Demissionair minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) wil de subsidies voor duurzame energie op een nieuwe leest schoeien.

Ze wil af van de exploitatiesubsidies, maar wel innovatie stimuleren. Ze schrijft dat in een stuk in de Volkskrant.

Het opwekken van groene stroom wordt in ons land tot dusver gesubsidieerd door de exploitanten van windmolens gedurende een reeks van jaren een subsidie te geven, die het verschil tussen de marktprijs van elektriciteit en de kosten van alternatieve opwekking goed moet maken.

''We moeten niet onbeperkt, en tot in de lengte van dagen het verschil tussen marktprijs een kostprijs blijven subsidiëren. Dat kost de overheid gedurende tientallen jaren miljarden euro's en maakt bedrijven lui. Daar moeten we dus vanaf",' aldus Van der Hoeven.

Slimme combinatie

Wel wil de minister toe naar ''een slimme combinatie van internationaal beleid, industriebeleid en innovatiebeleid''. Dat kost de overheid minder geld, aldus de CDA-bewindsvrouw. Ze wil niet langer nationale doelen als uitgangspunt nemen van het beleid, maar Europese doelen.

Nu heeft elk land eigen doelen voor duurzame energie en tal van stimuleringssystemen. Daardoor werkt de markt niet goed en loop je het risico van subsidieoorlogen. ''De windparken worden gebouwd waar de subsidies het hoogst zijn. Dat kan Europa zich niet permitteren'', stelt Van der Hoeven.