DEN HAAG - De onderhandelingen over een nieuwe cao, sociaal plan en pensioenregeling bij KPN zijn gestrand. De vakbonden kunnen zich niet vinden in de voorstellen van het telecombedrijf over de nieuwe pensioenregeling.

De gezamenlijke vakbonden hebben dit maandag bekendgemaakt.

De voorstellen komen neer op een versobering van de regeling voor nieuwe medewerkers, vinden Abvakabo FNV, Qlix, CNV Publieke Zaak en VPP.

''De pensioenrisico's verschuiven op termijn volledig van KPN naar de medewerkers en pensioengerechtigden.''

Met het afbreken van de onderhandelingen over de pensioenen geeft KPN volgens de bonden aan de gesprekken over de cao 2010 en het sociaal plan ook per direct te willen stoppen.