DEN HAAG - De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft zaterdag onderzoek gedaan op tien locaties in IJmuiden en Katwijk in verband met mogelijke fraude bij het aan land brengen van vis.

Het vermoeden bestaat dat Noordzeevissers niet alle vis vermelden op hun vangstopgaveformulier. Dat heeft de AID maandag laten weten.

Elke visser mag een bepaald aantal vissen vangen. Dat zogeheten quotum is bedoeld om de visstand op peil te houden. Het quotum kan per visser en per vissoort verschillen.

Is het opgebruikt, dan mag er niet meer worden gevist. De AID onderzoekt het aantal betrokken vissers en de aantallen kilo's ontdoken vis.

Sigarettensmokkel

Naast het visfraudeonderzoek is de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) samen met de douane bezig na te gaan of vissers betrokken zijn bij sigarettensmokkel.

Bij de doorzoekingen in woningen, kotters en bedrijven werden onder meer sigaretten, administratie en computers in beslag genomen.

Het onderzoek gebeurt onder leiding van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM).