AMSTERDAM - Medisch specialisten, ziekenhuisdirecties, zorgverzekeraars en soms ook de consument moeten een bijdrage leveren om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

Zo moet worden voorkomen dat consumenten en patiënten de komende jaren de dupe worden van de grote bezuinigingen in de gezondheidszorg, meldt de Consumentenbond.

De bond is zelf met een bezuinigingsplan voor de gezondheidszorg gekomen, vooruitlopend op een eerste advies van de werkgroepen van ambtenaren die miljardenbezuinigingen voorbereiden.

In totaal moet er elf miljard euro worden bezuinigd op de gezondheidszorg, ongeveer twintig procent van het totale budget.

Salarissen

In het plan komt er meer zorg in de wijk. Hierdoor zouden mensen minder snel een beroep doen op dure ziekenhuiszorg. Ook pleit de bond voor 'normale' salarissen in de zorg en moeten patiënten van de bond een eigen bijdrage gaan betalen, waarbij de hoogte afhankelijk is van hun inkomen.

Aan deze bijdrage is wel weer een maximum verbonden.

Ziekenhuis

Daarnaast moet niet alle zorg in elk ziekenhuis worden geboden. Ziekenhuizen moeten zich bij bijzondere ingrepen gaan toeleggen de behandelingen waar ze goed in zijn. Zorgverzekeraars moeten hierbij meer mogelijkheden krijgen dit voor elkaar te krijgen.

Tevens moeten er financiële prikkels komen voor zorgverzekeraars om meer aandacht te hebben voor kwaliteit bij de inkoop van zorg.

Stimulans

"Het mes snijdt aan twee kanten: een extra stimulans om te investeren in kwalitatief goede zorg en de zwakke broeders vallen vanzelf buiten de boot."

Volgens Consumentenbond-directeur Bart Combée is de makkelijke weg schrappen in het basispakket en de verplichte eigen bijdrage flink opschroeven. "Maar dan is de patiënt het kind van de rekening. Wij kiezen voor een andere weg, waarbij iedereen een bijdrage moet leveren, en niet alleen de zorgconsument."