De bankverzekeraar presenteerde woensdag halfjaarcijfers die volgens analisten boven verwachting waren

AMSTERDAM - Bankverzekeraar Fortis waagt zich wegens 'de ongekende grote koersschommelingen' op de effectenmarkten niet aan een verwachting over heel 2002. Fortis is er echter wel van verzekerd dat het ook in moeilijke marktomstandigheden goede resultaten weet te behalen.

De bankverzekeraar presenteerde woensdag halfjaarcijfers die volgens analisten boven verwachting waren. Het concern sprak van een "excellente operationele gang van zaken". Onder meer door een sterke daling van de kosten heeft Fortis in de eerste zes maanden het netto operationele resultaat ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 8 procent zien stijgen tot bijna 1,2 miljard euro.

De nettowinst zakte in het eerste halfjaar met 18 procent weg naar 1,5 miljard euro. Het Nederlands-Belgische concern zei in het voorjaar een stijging van het operationele resultaat (per aandeel) te verwachten van 12 procent. Vorige maand trapte Fortis echter op de rem: de verwachting kon niet worden waargemaakt.

De ergste pijn zit net zoals bij veel andere financiële concerns in de dalende beurskoersen. De totale aandelenportefeuille was toen miljoen euro lager dan de boekwaarde. Op basis van de aandelenkoersen van 23 augustus was dit gedaald naar 600 miljoen euro. Het gaat wel om papieren verliezen, maar Fortis moet ze wel ten laste van de winst brengen. Dat gebeurt vooral in het derde kwartaal.

Net als bij collega's trok de verzekeringspoot ook bij Fortis de kar. Daar steeg het technisch resultaat (premies min schades), zowel in de leven- (26 procent) als de schadesector (22 procent). In het bankbedrijf bracht Fortis de kosten met 6 procent omlaag.

Door een voorzichtig risicobeheer van de kredietportefeuille hadden de afschrijvingen op leningen in de eerste helft van het jaar maar een geringe invloed op de uitkomsten. Voor de kredietrisico's werd 262 miljoen euro opzij gezet. Dat is 39 procent van de voorzieningen in heel 2001.

In het bankbedrijf zag Fortis het operationele resultaat toch nog met een procent toenemen naar 936 miljoen euro. De nettowinst kwam zelfs 7 procent hoger uit op 884 miljoen euro. Het verzekeringsbedrijf leverde operationeel 4 procent minder op met miljoen euro en liet onder streep een 36 procent lagere winst zien van 637 miljoen euro.

De sterke gerichtheid op kostenbeheersing komt ook tot uitdrukking in het personeelsbestand. Bij het bankbedrijf verminderde het aantal banen met 4 procent naar 40.609, bij de verzekeringsactiviteiten met 3 procent naar 23.165.