BERLIJN - De Duitse regering heeft besloten te korten op de pensioenbijdragen. Het isde eerste keer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat in Duitsland aan de pensioenen wordt getornd. Bondskanselier Gerhard Schröder presenteerde een noodplan waarmee het geschatte tekort volgend jaar van 8 miljard euro in elk geval niet verder oploopt.

Het verschil tussen premie-inkomsten en uitkeringen groeit gestaag. Dat is vooral te wijten aan de werkloosheid en de steeds hogere levensverwachting.

Vanaf 2004 gaan gepensioneerden de volledige premie betalen om te zijn verzekerd tegen de kosten voor verzorging en verpleging. Tot nu toe werd deze ouderenzorg deels gedekt door de pensioenfondsen.

Ook is een verhoging van de uitkeringen geschrapt en schuiven de betalingen van de ouderenbijdragen voor nieuwe pensioengerechtigden op naar het einde van de maand. Daarnaast mogen pensioenfondsen hun verplicht aan te houden reserve terugbrengen van 50 naar 20 procent van het totaal dat ze maandelijk aan pensioenen uitkeren.

De regering wil door belastingvoordelen bij premiebetalingen het afsluiten van levensverzekeringen door particulieren stimuleren. Zo'n vijftig miljoen Duitsers hebben een levensverzekering.

Schröder wil met drastische ingrepen de haperende Duitse economie hervormen. De zondag afgekondigde maatregelen moeten de werkgelegenheid bevorderen door arbeidskosten te verlagen. De pensioenbijdragen vormen met 19,5 procent van het brutoloon een belangrijk aandeel in deze kosten. Zonder ingrijpen van de rood-groene coalitieregering zou dit percentage oplopen tot 20,3.