DEN HAAG - De VVD en D66 willen dat staatssecretaris Wijn van Financiën snel opheldering geeft over zijn plannen om gezinnen te bevoordelen in het belastingstelsel. De bewindsman zei vrijdag op een studiebijeenkomst voor studenten in Rotterdam dat alleenstaanden meer belasting zouden moeten betalen ten gunste van gezinnen.

Dat idee is slecht gevallen bij de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. VVD en D66 vinden het plan "een stap ver terug in de tijd." Onder de Paarse kabinetten waarin zij zaten, is het nieuwe belastingstelsel zo ingericht dat het op individuen is toegespitst. Wijn haalt met zijn plan het individualiteitbeginsel juist weer onderuit.

In het tv-programma Buitenhof bevestigde hij dat de belastingen moeten aansluiten bij de belevingswereld van de mensen, "en dat is het gezin." De bewindsman wil daar graag een discussie over aangaan. Binnenkort wil hij de plannen voor de wijzigingen presenteren.

VVD en D66 willen zo snel mogelijk helderheid en zullen waarschijnlijk dinsdag vragen stellen. "Dit is een vreemde situatie", zegt VVD-Kamerlid Dezentje Hamming. Volgens haar veroorzaken de opmerkingen van Wijn veel onrust bij onder andere alleenstaanden "Als hij inderdaad bedoelt dat zij voor de rekening opdraaien, dan vindt hij de VVD op zijn weg."

Fel tegen

Ook D66-Kamerlid Giskes is fel tegen, omdat het haaks staat op de individuele aanpak van de fiscus zoals die de afgelopen jaren tot stand is gekomen. "De belasting moet zich zo neutraal mogelijk opstellen ten opzichte van huishoudens." Zij wijst erop dat, op haar initiatief, voor mensen met kinderen al een combinatiekorting is ontworpen. Werkenden met kinderen krijgen al een korting en als binnen een gezin twee werkende ouders zijn, krijg je die individuele korting dus dubbel.

De VVD vindt dat Wijn een oude discussie uit de jaren tachtig oprakelt met dit plan. Toen bleek al dat als gezinnen via de fiscus worden bevoordeeld, het voor vrouwen moeilijker blijkt om te gaan werken. Zij halen dan het belastingvoordeel van de partner weg zodat het minder lonend wordt om zelf te gaan werken. "Dit is niet gunstig. Het beleid moet er juist op gericht zijn om meer mensen aan het werk te krijgen", aldus Hamming.

VVD en D66 zijn wel voorstander van stroomlijning van allerlei inkomensafhankelijke regelingen wat betreft zorg, kinderopvang en huisvesting. Ze zien er ook wel wat in dat dit wordt uitgevoerd door de fiscus.