AMSTERDAM - Een kleine 265.000 rekeninghouders van de failliete DSB Bank hebben in totaal voor een bedrag van bijna 3,37 miljard euro geclaimd bij De Nederlandsche Bank (DNB), in het kader van het depositogarantiestelsel.

Dat heeft een woordvoerder van DNB maandag laten weten.

Maandag is de laatste dag dat gedupeerde spaarders een aanvraag kunnen indienen voor vergoeding van tegoeden die zij op een DSB-rekening hadden staan.

Volgens de DNB-zegsman zijn 73.000 tegoeden nog niet geclaimd. Het gaat om een totaal bedrag van 4,8 miljoen euro. Waarschijnlijk vindt deze groep het niet de moeite waard om een claim in te dienen wegens het geringe bedrag.

Faililet

Ter illustratie: van de 73.000 tegoeden gaat het in 52.000 van de gevallen om een bedrag van minder dan 10 euro.

Gedupeerde spaarders kunnen zich via een speciale website tot 24.00 uur melden bij de centrale bank.

Vorig jaar oktober werd DSB Bank failliet verklaard nadat klanten massaal hun spaargeld bij de bank hadden opgenomen. Direct daarna trad het depositogarantiestelsel in werking.

Marktaandeel

Die regeling houdt in dat rekeninghouders tegoeden tot maximaal 100.000 euro terug kunnen krijgen. DNB is de uitvoerder van die regeling. Achtergestelde deposito's vallen volgens de centrale bank niet onder het garantiestelsel.

Het faillissement van DSB heeft de Nederlandse banken, die een bijdrage moeten leveren aan dit systeem, honderden miljoenen euro's gekost.

De bijdrage wordt berekend aan de hand van het marktaandeel van banken op de spaarmarkt. Rabobank, de grootste op de Nederlandse markt, moest onlangs een bedrag van 200 miljoen euro afboeken als bijdrage om DSB-spaarders schadeloos te stellen.

Oproep

De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) heeft gedupeerden met een vordering op DSB die niet geclaimd kan worden onder het depositogarantiestelsel, maandag opgeroepen de betalingen voor leningen aan de curator direct stop te zetten.

Zij moeten volgens de stichting, die opkomt voor mensen die meer dan 100.000 euro aan DSB hadden toevertrouwd of voor de hoge rente van de achtergestelde deposito's gingen, zo snel mogelijk een verrekeningsverklaring richten aan de curatoren van DSB Bank.

''Gevolg van deze verrekeningsverklaring zal zijn dat de lening zal worden verminderd met de te verrekenen vordering op DSB'', aldus SMCO.