AMSTERDAM - Het telecomconcern KPN gaat de beloning van de topbestuurders verlagen. Topman A. Scheepbouwer levert een vaste bonus van een half miljoen euro en een aantal andere financiële voordelen in. Bovendien krijgen vertrekkende topbestuurders niet langer minimaal een jaarsalaris mee, maar geldt hun jaarinkomen voortaan als het maximum.

Scheepbouwer krijgt geen geld meer als het concern in andere handen komt en hij moet vertrekken. Hij zou bij deze afvloeiingsregeling tot zijn 61e inkomen blijven ontvangen. Ook het concurrentiebeding dat hem recht gaf op een extra jaarinkomen komt te vervallen. Daarnaast krijgt de Centrale Ondernemingsraad voortaan vooraf informatie over voorgenomen wijzigingen in de beloning van de top.

Dat heeft KPN zondag bekendgemaakt. Deze aanpassing gebeurt na heftig protest van vakbond Abvakabo FNV over de beloning van Scheepbouwer over 2002. Volgens het telecomconcern speelde ook de noodzaak om de loonkosten de komende jaren in de hand te houden een rol wegens de steeds toenemende druk op de werkgelegenheid.

De ruime beloning van Scheepbouwer lag zwaar onder vuur. Hij ontving vorig jaar een bonus van 2,7 miljoen euro. Zijn jaarinkomen bedroeg dik 3,5 miljoen euro. Ook de afvloeiingsregeling van vetrekkend topman P. Smits werd sterk bekritiseerd. Hij kreeg 2,8 miljoen euro over 2002.

De beloningen waren voor vakbond Abvakabo FNV reden om aan de bel te trekken. De bond dreigde naar de rechter te stappen als de inkomens niet werden aangepast. De beloning stond volgens de bond in geen verhouding tot pijnlijke reorganisaties die zijn doorgevoerd wegens de ongunstige situatie waarin KPN verkeerde. De afgelopen weken heeft de bond een aantal "indringende'' gesprekken met KPN gevoerd. Gezamenlijk zijn ze tot de aanpassing van de beloningsstructuur gekomen, aldus bestuurder R. Paping. Met de nieuwe vertrekregeling voldoet KPN aan de regels zoals die zijn opgesteld door de commissie-Tabaksblat, die aanbevelingen heeft gedaan om de ondernemingscultuur te verbeteren.

Paping is tevreden over de maatregelen van KPN. "Dit is een goed gebaar van het bedrijf, niet alleen naar de werknemers maar ook maatschappelijk. De topsalarissen blijven natuurlijk exorbitant en we zullen dat blijven afwijzen.'' Hij ziet geen reden meer om naar de rechter te stappen.

De half miljoen euro die Scheepbouwer inlevert, wordt in de ontwikkeling van nieuwe breedbandtoepassingen gestopt. Daarvoor vormt KPN een team van specialisten die wereldwijd op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. "Dat is goed voor iedereen. We moeten in dit land onze energie steken in de toekomst en niet in het verleden blijven hangen'', liet Scheepbouwer zondag weten. "Daar heb ik wel wat voor over.''

KPN benadrukte echter dat de beloning over 2002 juist en legitiem was. De raad van commissarissen blijft dan ook achter deze beslissing staan. Het huidige aanbod aan de vakbeweging moet volgens het bedrijf worden gezien in het licht van nieuwe omstandigheden, namelijk de stagnerende economie en het beroep op loonmatiging.

FNV Bondgenoten heeft eerder aangekondigd de beloningen bij automatiseerder Getronics aan te pakken. Dit zou mogelijk via de rechter gebeuren. Volgens Paping werkt dit bedrijf echter niet zo goed mee als KPN. Getronics stuurde dit voorjaar twee topmannen met een totaalbedrag van 7,3 miljoen euro naar huis, terwijl de onderneming tot aan de nek in de schulden zat.