AMSTERDAM - Energiesnelwegen die worden geflankeerd door windmolens en geluidswallen met zonnepanelen waar elektrisch aangedreven auto's stroom kunnen 'tanken'.

Het is een van de tien zogenoemde Klimaatklappers die Milieudefensie maandag heeft gepresenteerd.

De milieuorganisatie staat een economie voor ogen die niet afhankelijk is van vervuilende en schaarse fossiele brandstoffen.

Een manier om dat te bereiken is een forse verhoging van de prijs die energiebedrijven en de zware industrie betalen voor het uitstoten van broeikasgassen: van 15 euro naar 50 euro per ton.

Rendabel

''Hiermee wordt windenergie op het land in één klap rendabel en maakt het de weg vrij naar duurzame elektrificering van het autopark'', aldus Milieudefensie.

Ze baseert zich hierbij op een studie van onderzoeksbureau Ecofys naar de prijzen van CO2-emissie in Europa. Milieudefensie pleit voor een flexibele CO2-taks, die lager is naarmate de Europese emissieprijzen hoger zijn.

Besparing

De organisatie stelt verder voor om hogere energieprijzen voor de consument te compenseren door een combinatie van energiebesparing, verlaging van de loonbelasting voor de lagere inkomens en subsidies voor energieintensieve bedrijven die energie willen besparen.

Milieudefensie wil ook dat alle huizen en bedrijfsgebouwen voor 2020 verplicht worden geisoleerd naar energielabel B en dat energienormen voor elektrische apparaten fors worden aangescherpt. Zo zouden alle apparaten met een label D en lager van de markt moeten verdwijnen.

Voorstellen

Als alle voorstellen zouden worden uitgevoerd, zou dat leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent in 2020, verwacht Milieudefensie.