AMSTERDAM - Elektrische auto's opladen bij windmolens en geluidswallen met zonnepanelen. Het zijn enkele ideeën waarmee milieuorganisatie Milieudefensie maandag komt om bezuinigingen op overheidsuitgaven en investeringen in klimaatbeleid te combineren.

De milieuorganisatie denkt dat het mogelijk is bezuinigingen door te voeren en tevens te kiezen voor een economie die niet afhankelijk is van vervuilende en schaarse fossiele brandstoffen als kolen en aardolie.

Ze heeft een lijst met tien 'klimaatklappers' gemaakt om voor de Kamerverkiezingen van 9 juni druk uit te oefenen op de politiek teneinde aandacht te houden voor klimaatbeleid.

Belasting

De belasting die energiebedrijven en de zware industrie betalen voor het uitstoten van broeikasgassen, zou volgens de milieuclub flink omhoog moeten. Daarmee wordt het financieel interessant om volop te investeren in windenergie, zonder dat daarvoor subsidie nodig is. Maar ook voor consumenten zou zoiets kunnen, zodat het bijvoorbeeld aantrekkelijker wordt om met een elektrische auto te rijden.

Uitstoot

Milieudefensie beroept zich bij haar aanbevelingen op onderzoek van bureau Ecofys. Het onderzoeksbureau stelt wel dat de relatie tussen een hogere prijs voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 en energiebesparing niet altijd direct merkbaar is, maar dat een CO2-heffing uiteindelijk wel zal leiden tot efficiënter energiegebruik in de industrie.

Met de 'klimaatklappers' verwacht Milieudefensie dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag kan met 40 procent in 2020 (ten opzichte van 1990). Dat is nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, aldus de organisatie.