AMSTERDAM - De RAI Vereniging, die de belangen behartigt van de auto- en rijwielbedrijven, is er niet blij mee, dat de Tweede kamer de kilometerheffing controversieel heeft verklaard en er dus voorlopig geen schot zit in de besluitvorming.

De RAI Vereniging behoorde tot de ondertekenaars van een convenant, een set van afspraken tussen bedrijfsleven en overheid, om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen.

Volgens directeur Peter Janssen van de RAI Vereniging ''lijkt het erop dat de doelstellingen uit dit akkoord vergeten zijn''.

Het principe dat betaald moet worden voor gebruik van de weg, is volgens hem onmisbaar om de beoogde vermindering van broeikasgas te halen.