DEN HAAG - De Consumentenbond wil dat mensen op straat net zo worden beschermd tegen ondeugdelijke handelspraktijken als aan de deur. Dat consumenten te weinig worden beschermd bij aankopen op straat, blijkt volgens de belangenorganisatie uit klachten die ze onlangs heeft ontvangen over een bedrijf dat op straat financiële producten verkoopt.

De Consumentenbond heeft zaterdag een oproep gedaan aan leden van de Tweede Kamer om de Colportagewet aan te passen. Deze wet biedt consumenten bescherming bij verkopen aan de deur en geeft de koper onder meer extra bedenktijd over de gedane aankoop.

Als voorbeeld noemt de bond de praktijken van United Green. De bond noemt die ondeugdelijk. Het bedrijf spreekt volgens een woordvoerster mensen op straat aan om hun een zogenoemd financieel plan te verkopen. Daarbij kunnen zij voor minimaal 3750 euro investeren in de aanplant van tropisch regenwoud om de uitstoot van CO2 te compenseren. “Zodra mensen interesse tonen en op het plan intekenen, ligt er binnen enkele weken een overeenkomst op de deurmat. Intusssen is de bedenktijd verstreken en zit de koper aan de zaak vast”, stelt de woordvoerster. Om van de aankoop af te komen, moet volgens haar een boete van minstens 1875 euro worden betaald.

Volgens de Consumentenbond zou United Green niet aan de criteria van de Colportagewet voldoen als het zou verkopen aan de deur. “Zolang er nog geen regels zijn die deze praktijken verbieden, adviseren wij geen financiële transactie aan te gaan op straat”, aldus de bond.