AMSTERDAM - De FNV gaat ervan uit dat de deeltijd-WW wordt verlengd en dat er geen voorwaarden worden gesteld op het gebied van lonen.

Dat concludeert de vakcentrale uit een gesprek dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius donderdag heeft gevoerd met demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).

Een woordvoerder van Donner bevestigde dat de minister heeft gesproken met Jongerius en voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Ministerraad

Maar hij benadrukte dat vrijdag in de ministerraad pas wordt besloten over mogelijke verlenging van de deeltijd-WW aan bedrijven die het nu moeilijk hebben met de economische crisis. De regeling stopt volgens de huidige planning per 1 april.

Werkgevers gaan net als de FNV ervan uit dat de WW-steun, waarmee ze tijdens de crisis hun personeel minder kunnen laten werken, wordt verlengd. Maar in welke vorm hangt volgens VNO-NCW af van de ministerraad.

Varianten

Er liggen meerdere varianten op tafel. Zo werd woensdag bekend dat mogelijk straks alleen nog met behulp van WW-uitkeringen tijdelijk korter gewerkt kan worden in die bedrijven waar geen loonsverhogingen en bonussen worden toegekend.

Dat Donner bij een verlenging van de deeltijd-WW overweegt naar de beloning te kijken, komt door klachten van vakbonden over bedrijven die na gebruik van de eerdere regeling voor werktijdverkorting bonussen uitkeerden aan de leiding.

Loonsverhogingen

De minister vindt behalve bonussen ook loonsverhogingen niet passen als bedrijven wegens de crisis steun vragen van de overheid. Een gematigde loonontwikkeling is volgens hem belangrijk voor behoud van werkgelegenheid.

De FNV stelt dat voorwaarden over matiging van de lonen niet aan de orde zijn. Volgens de vakcentrale worden ''heel fatsoenlijke cao's'' afgesproken. Maar zonder een koppeling aan de lonen wordt waarschijnlijk in de nieuwe deeltijd-WW ook niet van werkgevers geëist dat ze geen bonussen uitdelen, zoals de vakbeweging graag ziet.

Maar volgens de FNV ''mag je toch verwachten dat bedrijven het fatsoen hebben geen bonussen voor topbestuurders uit te keren als er een beroep op de deeltijd-WW wordt gedaan''.