DEN HAAG - Ongeveer 30 procent van de bijna 200.000 vluchtelingen in Nederland is werkloos. Van diegene die wel een baan hebben, werkt circa de helft in een te lage functie voor hun kennis en vaardigheden.

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek dat in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) is verricht. De aansluiting voor vluchtelingen - voor het overgrote deel mannen - op de Nederlandse arbeidsmarkt noemt de raad problematisch.

Ondanks de specifieke problemen van vluchtelingen moet er voor deze groep volgens de RWI geen afzonderlijk arbeidsmarktbeleid ontwikkeld worden. Het adviesorgaan, waarin gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties zitting hebben, stelt dat de vluchtelingengroep te divers is voor apart beleid. Ook zijn de problemen te vergelijken met belemmeringen, die andere allochtonen bij hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt tegenkomen.

Het kabinet had de RWI gevraagd om een advies over het verbeteren van de kansen van minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt.