WOGNUM - Klanten van de failliete DSB Bank die niet meer in staat zijn hun maandlasten te voldoen, kunnen de curatoren verzoeken om een tijdelijke verlaging van hun lasten.

Als daar gronden voor zijn, krijgen zij een betalingsregeling aangeboden. De curatoren hebben dit dinsdag bekendgemaakt.

De curatoren willen daarmee klanten tegemoet komen die menen gedupeerd te zijn door DSB Bank. Veel klanten vinden dat ze schade lijden omdat ze in combinatie met de hypotheek onnodige verzekeringen of koopsompolissen hebben moeten afsluiten.

Een aantal van deze klanten had bij de curatoren aangekondigd die schade in mindering te willen brengen op hun maandlasten.

Maar volgens de curatoren is een dergelijke verrekening van mogelijke vorderingen met schulden niet toegestaan.

Voorstel

De Stichting Hypotheekleed, die zegt op te komen voor gedupeerde DSB-klanten, had maandag bekendgemaakt dat ruim duizend leden van de stichting zo'n verrekeningsvoorstel naar de curatoren hadden gestuurd.

Enkele klanten zouden vervolgens op korte termijn beginnen met de vermindering van hun maandelijkse betalingen. Volgens Pieter Lakeman van de stichting met de bedoeling hierover proefprocessen uit te lokken.

Schade

De curatoren laten nu weten dat zij hebben besloten eventuele schade van klanten in mindering te brengen op de schuld die zij aan de DSB Bank hebben, zodra er overeenstemming is over de hoogte van de schade of als uit een rechterlijk vonnis blijkt dat schade moet worden vergoed.

Zij hebben de klanten verzekerd volop bezig te zijn met de afwikkeling van individuele klachten. Maar zolang een klacht niet is afgewikkeld, moeten klanten nog wel aan hun betalingsverplichtingen voldoen, benadrukken zij.