AMSTERDAM - De afsplitsing van het Nederlandse deel van ABN Amro leidt tot extra rompslomp voor klanten. Een ondernemer die een bestaand krediet wil uitbreiden waarvoor de bank een onderpand eist, moet opnieuw langs de notaris om dit te regelen.

Dit bevestigde een woordvoerder van ABN Amro desgevraagd.

De bank heeft zakelijke klanten onlangs een brief gestuurd waarin zij erop worden gewezen dat het nodig is de ''zekerheden te actualiseren'', als ze iets aan hun krediet veranderen.

De extra papierproductie is een direct gevolg van afsplitsing van de delen van ABN Amro van de Nederlandse staat. Vorige maand werd dit deel gescheiden van de delen van Royal Bank of Scotland.

Hierbij ontstond een nieuwe Nederlandse bank. Deze bank is bij een kredietuitbreiding een nieuwe contractpartij aan wie het onderpand moet worden gegeven.

Onderpand

ABN Amro is een grote financier van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij bedrijfskredieten is het gebruikelijk dat een bedrijf bezittingen bij de bank in onderpand geeft.

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om gebouwen of machines. Bij een faillissement valt het onderpand toe aan de bank.

De bank neemt de notariskosten voor het vastleggen van het onderpand voor zijn rekening. Er is volgens de woordvoerder nog geen zicht op hoeveel klanten hiermee te maken krijgen en hoeveel het precies gaat kosten.