DEN HAAG - Het overleg tussen vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren heeft maandag niets opgeleverd. Dit hebben de ambtenarenbonden van FNV en CNV laten weten.

Donderdag komen kaderleden van de bonden bijeen om te praten over verdere acties. De afgelopen weken hebben gemeenteambtenaren, samen met hun collega's van provincies en waterschappen, al diverse malen actie gevoerd voor een betere betaling.

De acties krijgen nu waarschijnlijk een harder karakter.

Koopkracht

De vakbonden eisen een loonsverhoging van 1,5 procent zodat de koopkracht van de ambtenaren behouden blijft.

Bij de provincies en waterschappen zijn de cao-onderhandelingen ook vastgelopen op de looneis. Ook daar hanteren de werkgevers de nullijn.

Bij de acties van de afgelopen weken zijn de bonden gezamenlijk opgetrokken. Het ging veelal om werkonderbrekingen rond lunchtijd of ander protesten waarvan het publiek weinig merkte.

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) raadt gemeenten aan ambtenaren in april een eenmalige uitkering te geven van 1 procent van het jaarsalaris. Dat heeft de VNG maandag laten weten.

De VNG is teleurgesteld dat het niet is gelukt een cao af te sluiten. De bonden eisen 1,5 procent meer loon maar volgens de VNG is een structurele loonsverhoging in deze onzekere tijd niet mogelijk. Zij bood een eenmalige uitkering van 1 procent maar dat vonden de bonden te mager.

De VNG komt met haar oproep omdat zij ondanks het vastlopen van het overleg toch iets wil doen voor de werknemers van gemeenten.