DEN HAAG - De sociale zekerheid, AOW en WW, gaat ook gelden voor werknemers die in het buitenland wonen, maar werken binnen de Nederlandse grenzen op de Noordzee.

Het gaat naar schatting om twaalfhonderd vaste werknemers die veelal aan de slag zijn in de olie- en gasindustrie op het zogeheten Nederlands Continentaal Plat.

Nu zijn werkgevers volgens de Wet arbeid mijnbouw Noordzee alleen verplicht om in het buitenland woonachtige werknemers te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Mede op verzoek van de Europese Commissie heeft het kabinet vrijdag besloten dit uit te breiden naar het hele sociale zekerheidsstelsel van Nederland.