DEN HAAG - De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat het kabinet adviseren hoe het best kan worden geprofiteerd van kansen die de leegloop van het platteland biedt.

Krimp van de bevolking kan ook ruimte opleveren voor ontwikkeling van natuur, aanleggen van recreatiegebieden en stimuleren van toerisme.

De ministerraad heeft vrijdag besloten de SER om advies te vragen over het afnemen van de bevolking op het platteland.

De SER gaat ook bekijken hoe het bedrijfsleven kan helpen om de leefbaarheid en het niveau van voorzieningen in krimpgebieden op peil te houden. Ook moet duidelijker worden in hoeverre het bezit van een tweede woning bij kan dragen aan de leefbaarheid op het platteland.