JAKARTA - Nederland komt een deel van de verplichting om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen na door in Indonesië deel te nemen in vier projecten.

Het gaat om een project waarbij gebruik wordt gemaakt van aardgaswarmte en drie projecten waarbij gas uit afval wordt omgezet in nuttige energie.

Dit staat in een overeenkomst die demissionair minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vrijdag in de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft gesloten met viceminister voor planning Lukita Diarsyah Tuwo.

Bovendien gaat Nederland Indonesië helpen bij het terugdringen van CO2 in veengebieden door daar te komen tot een betere waterhuishouding.

Veengebieden

In de laaglanden van Sumatra en Papua en in een gebied in Kalimantan, waar in het verleden grootschalige teelt van rijst plaatsvond, komt een enorme hoeveelheid CO2 vrij uit veengebieden.

Door beter watermanagement kan die uitstoot worden teruggebracht. Daarmee zou Indonesië kunnen voldoen aan de helft van zijn verplichting om de uitstoot van CO2 te verminderen. Nederlandse kennis en kunde is daarbij welkom.

Kopenhagen

Indonesië heeft zich net als Nederland geschaard achter het zogeheten Kopenhagen-akkoord, waarin afspraken om de uitstoot van broeikasgas te verminderen zijn vastgelegd.

De internationale afspraken over verbetering van het klimaat laten de mogelijkheid open dat Nederland een deel van de vermindering van CO2 niet in eigen land realiseert, maar elders. Daarvan wordt in Indonesië gebruikgemaakt bij de vier projecten.

Vermindering

Nederland kan daarmee de CO2-uitstoot met 1 tot 2 megaton per jaar verminderen, wat overeenkomt met 0,5 tot 1 procent van de totale CO2-uitstoot van Nederland.

De afgelopen jaren is ook in andere landen gebruikgemaakt van dit zogeheten Clean Development Mechanism en daarmee is al een 'Nederlandse' vermindering van 14 tot 15 megaton CO2 bereikt.

Win-winsituatie

Minister Van der Hoeven sprak van een ''win-winsituatie''. ''Dankzij projecten in Indonesië kan Nederland een deel van zijn verminderingsdoelstellingen realiseren. Indonesië krijgt op zijn beurt assistentie voor projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.''

Nederland heeft 46 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een programma dat loopt van 2008 tot eind 2012 en waarin Nederland deskundigheid ter beschikking stelt en financiering voor duurzame energieprojecten.