PEKING - De Chinese premier Wen Jiabao heeft vrijdag verklaard dat China de groeiende kloof tussen rijk en arm moet tegengaan. De winst van een groeiende economie moet hierbij eerlijker worden verdeeld.

Dat stelde Wen tijdens een toespraak die het begin van het parlementaire jaar markeerde.

Wen beloofde onder meer iets aan de stijgende huizenprijzen te zullen doen, waardoor veel mensen zich geen woning meer kunnen veroorloven. Wen zegde toe 8,8 procent meer te besteden aan sociale programma's.

Tijdens de ruim twee uur durende speech in Pekings Grote Volkszaal keek Wen ten overstaan van bijna drieduizend afgevaardigden terug op het regeringsbeleid van de afgelopen twaalf maanden.

Ook zette hij de overheidsplannen voor het komende jaar uiteen. Wen verwacht dat de economie dit jaar met 8 procent groeit, berichtte de BBC.

Innovatie

Volgens de premier moet de economie worden geherstructureerd om te kunnen blijven groeien. Wen wil dat Chinese bedrijven inzetten op innovatie en geavanceerdere en kwalitatief hoogwaardigere producten gaan maken.

Verder, zoals een regeringswoordvoerder donderdag al bekendmaakte, gaat Peking dit jaar slechts 7,5 procent meer uitgeven aan het leger dan in 2009.

Leger

Toch is Wen van plan een moderner leger op te bouwen met geavanceerder wapentuig. Het bedrag dat Peking dit jaar uittrekt voor het Volksbevrijdingsleger en lokale milities is 519,1 miljard yuan (56 miljard euro).

Volgens militaire waarnemers wordt de groei van het leger getemperd vanwege de economische crisis.

Zij benadrukten echter dat het uiteindelijke bedrag waarschijnlijk twee tot drie keer zo hoog uitvalt. Veel programma's worden buiten de officiële boeken gehouden.

Voorgekauwd

Het Volkscongres is het hoogste staatsorgaan van China. Het is tevens de enige wetgevende macht en wordt gedomineerd door afgevaardigden van de communistische partij.

De parlementariërs bespreken vooral voorgekauwde wetsvoorstellen en het komt dus maar zelden voor dat een voorstel afgekeurd wordt. De laatste jaren is er echter steeds vaker sprake van een levendig politiek debat in het congres.