DEN HAAG - In de agrarische sector geldt eenzelfde regeling voor vorst-WW als in de bouw. LTO Nederland meldt dat de cao-partijen dat hebben afgesproken.

In de cao voor open teelten is geregeld dat bij onwerkbaar weer de WW-uitkering 75 procent bedraagt van het dagloon. De regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 februari.

Het is aan het UWV, het orgaan dat de WW uitvoert, om te beoordelen of het weer onwerkbaar is.